Oorsprong mindfulness


Mindfulness werd toegepast bij mensen met lage rugklachten, hartkwalen, zware migraine en/of met diverse (chronische) klachten. Velen werden doorverwezen door de specialisten van het universitair ziekenhuis waar de pijnkliniek aan verbonden was. Voor de deelnemers en de artsen was Mindfulness het antwoord op de klachten.

Mindfulness is geschikt voor:

 • Preventie. Alle mensen met lichamelijke, geestelijke en emotionele klachten die van mening zijn dat ze wat aan hun klachten moeten gaan doen. Voorbeelden: hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, alle aan stress gerelateerde klachten, depressieve klachten, burn out, piekeren, maag- darmklachten, enzovoorts. 
 • Genezing en re-integratie. Alle mensen die aan het genezen zijn van hun ziekte en terug willen in het arbeidsproces of naar een andere baan gaan, mensen die na een (zware) ziekte hun leven weer op willen pakken. Voorbeelden: depressie, burn out, kanker, hart- en vaatziekten, chronische ziekten (bijvoorbeeld diabetes, fybromyalgie, nierziekten), enzovoorts.
 • Verbetering kwaliteit van leven. Deze groep bestaat uit mensen die willen leren mediteren, die meer contact met hun eigen leven willen krijgen, met de keuzes die ze maken en voor mensen die uit de dagelijkse routine van het leven willen stappen en elk moment bewust willen leren beleven. Ouders die op een andere manier met hun kinderen om willen gaan, leidinggevende en medewerkers die de kwaliteit van hun werk willen verbeteren, jongeren die op zoek zijn naar zichzelf. Leraren en hulpverleners die de kwaliteit van hun contacten met leerlingen en hulpvragers willen verbeteren.
Voor al deze mensen heeft Mindfulness veel te bieden.

Resultaten:

Diverse onderzoeken hebben de waarde van Mindfulness aangetoond. Mindfulness zorgt in het algemeen voor de volgende verbeteringen: 

 • stimuleert de emotionele hersenen op een gunstige manier, waardoor je minder gemakkelijk overweldigd wordt door emoties.
 • stimuleert de immuniteit. Na een griepvaccin blijken mensen meer afweerstoffen te produceren.
 • halveert de kans op hervallen bij mensen die regelmatig een depressie kregen. De voorwaarde is dat mindfulness aangeboden wordt in een achtweken-MBCT-programma.
 • Het UMC St Radbout heeft in okt. 2011 aangetoond dat de aandachttraining tevens depressie bestrijdt.
 • helpt jongeren met ADHD om te gaan.
 • verlaagt de bloeddruk, verbetert de hartritmevariabiliteit en de insulineresistentie.
 • is vooral veelbelovend als aanvulling op klassieke behandelingen en ter preventie van bepaalde ziektebeelden, vooral deze waarbij stress een oorzakelijke of versterkende rol speelt.

 In het bijzonder zien we nog: 

 • fysiek - verbetering van het immuunsysteem, verbetering van de hart- vaatkwaliteit,
 • relatie - versterking van de empathie, verbetering van de communicatie doordat men beter in staat is om signalen op te pikken,

 Hersenen: 

 • versterkte mogelijkheid tot aandachtsverdeling,
 • vermindering van depressieve klachten,
 • vermindering van angst,
 • vermindering van persoonlijkheidsstoornissen,
 • vermindering van verslavingsgedrag in al haar vormen,

 Ander onderzoek toonde de volgende uitslag: 

 • 24% daling voor dagelijkse bekommeringen en zorgen,
 • 44% daling voor psychologische stress,
 • 46% daling medische symptomen.