Leven zonder oordelen

We oordelen voortdurend, over onszelf, de situatie waarin we ons bevinden, de anderen of over de wereld. Deze oordelen helpen ons meestal van de regen in de drup. Veel pijn en stress wordt veroorzaakt door de oordelen die we hebben. Zij zorgen ervoor dat we voortdurend actief zijn in onze geest, elke ervaring wordt meteen gespiegeld en gewogen aan het oordeel.

Door te leven in het nu en de ervaring in de juiste context te plaatsen gaan we onnodig lijden vermijden.

Mindfulness leert ons om te kijken en te ervaren zonder te oordelen.