Mindfulness werkt stressreducerend

Het leven is niet zonder stress. Deadlines op het werk, kinderen die de nodige zorg vragen, ’s avonds doen nog even snel wat werk afmaken, een druk sociaal leven, studeren om aan onze carrière te werken, zorgen over de toekomst, we zijn (chronisch) ziek of iemand die ons dierbaar is is ziek. En als we dan al eens een keer niet geprikkeld worden door zaken buiten ons, dan zetten we de radio aan op weg naar het werk of bellen we vast iemand op omdat het te stil is. Stress dus! 

We zijn voortdurend bezig, voortdurend actief. We zijn lichamelijk, geestelijk en emotioneel actief. We stellen ons voortdurend bloot aan diverse prikkels. We zijn slaaf geworden aan wat we in Mindfulness noemen de Doe-modus. 

Mindfulness werkt stressreducerend, het helpt ons uit de Doe-modus te stappen.