Omgaan met lichamelijke en emotionele pijn

Ervaringen van mensen die deelgenomen hebben aan Mindfulness tonen aan dat zij veel beter met lichamelijke (chronische) en emotionele pijn om kunnen gaan. Dit is bevestigd door vele onderzoeken bij deelnemers. Veel mensen met bijvoorbeeld lage rugklachten of migraine hebben leren leven met hun pijn en mensen die pijnvrij zijn geworden.

Deelnemers leerden om traumatische emotionele ervaringen los te koppelen van de pijnbeleving waardoor de ervaren situatie in de juiste context geplaatst werd, waardoor afstand genomen kon worden van verdriet, woede en andere emoties.

Mindfulness geeft ons de kans om ondanks de pijn in balans te blijven en innerlijke rust te ervaren.